Loomade ost

Ostame elusloomi: lambaid ja tallesid


Hinnakiri
Tapakaal
Eluskaal


Vajadusel teostame Teie loomade transpordi farmist tapamajja.

Hind alates 5 €/loom


Pakume tapmisteenust: lambad ja veised.


Hinnakiri

Tapamaja


Ostame lambaid ja tallesid


Hinnatakse visuaalselt lihakusklasse ja rasvasusklasse

http://www.eau.ee/~alo/lambad/saadused/?Liha/Lihajoeudluse_hindamine_tapajaergselt

Lihakusklasside osas eristatakse: E (ekstra), U (väga hea), R (hea), O (rahuldav), P (lahja), P (eriti lahja)

Rasvasusklasside osas eristatakse: 1 (väherasvane), 2 (kergelt rasvane), 3 (keskmiselt rasvane), 4 (rasvane), 5 (väga rasvane)

https://pta.agri.ee/toidukvaliteedikavad


Toidukvaliteedikava raames toodetud toode peab olema sobilik inimtoiduks ning realiseeritav jaekaubanduses.
Lõpptoote põhitooraine peab pärinema 100% ulatuses toidukvaliteedikavas osalevate põllumajandustootjate toodangust.
Toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoode peab olema kõrgema kvaliteediga kui tavatoode või omab eriomadusi, milliseid tavatoodetel ei ole.

Rohkem infot

Riho Ruusamäe
+372 5662 6776
info.eestilammas@gmail.com