LAMBASEKTORI ARENGUKAVA KOOSTAMINE

Maaeluministeerium koos asjaomaste lambasektori organisatsioonidega valmistab ette Eesti lambasektori arengukava 2018-2023.

Paneme üles tööversioonid, mis on informatsiooniks arengukava koostamise hetkeseisust. Tegu on tööversioonidega, ning alati vaadake viimast dokumenti- see on  hetkeseis.

Lisaks ka maaeluministri käskkiri arengukava väljatöötamise töögrupi moodustamise kohta.

Arengukava koostamine on jõudnud faasi, kus ollakse lähedal selle kinnitamisele. Töögrupil on soov arengukava jõustada kevadest 2018.

 Lambakasvatuse arengukava  29.08.16.docx

 Töörühma moodustamise käskkiri.pdf

 Tööruhma koosoleku 05.10.16 protokoll

 Arengukava rakendusplaan, märts 2017

 UUS! Eesti Lambasektori arengukava 2018-2023